Rodzice i opiekunowie

Szczepienia zalecane

Szczepienia ochronne uratowały miliony ludzi przed ciężkimi chorobami, a nawet śmiercią. Są one, jak dotychczas, jedynym skutecznym środkiem w walce z groźnymi chorobami zakaźnymi. Jednym z czynników określających rozwój cywilizacyjny jest rozpowszechnienie szczepień. Zajmują one ważne miejsce wśród wielu czynników, które przyczyniły się do wydłużenia życia.
Realizacja szczepień zawartych w Programie Szczepień Ochronnych (PSO) powinna stanowić priorytet w ochronie przed szczególnie groźnymi chorobami zakaźnymi. Z punktu widzenia ochrony zdrowia szczepienia zalecane, zawarte w PSO, są tak samo ważne jak szczepienia obowiązkowe. Stanowią one ważną inwestycję w zdrowie.

  Już podczas pierwszej wizyty szczepiennej możliwe jest podanie Twojemu dziecku szczepień zalecanych przeciw:
 • zakażeniom rotawirusowym
 • inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez bakterie Neisseria meningitidis (mieningokoki)

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych oraz sposób ich finansowania i dokumentowania określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi.

Szczepienia zalecane dla Twojego dziecka (odpłatne)

Wiek dziecka Szczepienie zalecane przeciw
6. - 24. tydzień życia biegunce (rotawirusom)
Od 2. miesiąca życia Inwazyjnym zakażeniom Neisseria Meningitidis
Dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzież,
która nie chorowała na WZW typu A.
WZW typu A
Od 10. roku życia ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV)

Szczepienia zalecane dla osób dorosłych (odpłatne)

Przeciwko grypie

  Zalecane wszystkim osobom, w tym w szczególności:
 • osobom starszym,
 • osobom o obniżonej odporności,
 • kobietom w ciąży lub planującym ciążę.

Szczepienie należy powtarzać co roku.
Czytaj więcej:
Grypa – choroba, na którą się godzimy
Zaszczep się przeciwko grypie

Przeciwko pneumokokom Streptococcus Pneumoniae

Zalecane osobom dorosłym, w tym w szczególności powyżej 65 roku życia także ze wskazanych grup ryzyka (w tym m.in. osobom z: przewlekłą chorobą sercowo-naczyniową, płuc, chorobą alkoholową, przewlekłymi chorobami wątroby, cukrzycą).

Więcej informacji:
Strategia kokonowa - prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska

Rekomendacje ekspertów - prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska

Przeciwko odrze, śwince, różyczce

Zalecane osobom nie szczepionym w ramach szczepień obowiązkowych. Młodym kobietom pracującym w środowiskach dziecięcych (przedszkola, szkoły itp.). Młodym mężczyznom w celu zapobiegania różyczce wrodzonej, szczególnie tym, którzy nie byli szczepieni w ramach szczepień obowiązkowych lub jeżeli od szczepienia obowiązkowego upłynęło 10 lat.

Przeciwko ospie wietrznej

Zalecane osobom, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie zostały wcześniej zaszczepione w ramach szczepień obowiązkowych. Kobietom planującym zajście w ciążę, które nie chorowały wcześniej na ospę wietrzną.
Więcej informacji na stronie Akcji:
Szczepienie czy ospa-party?
Komentarz Głównego Inspektora Sanitarnego
Stanowisko w sprawie ospy wietrznej

Przeciwko tężcowi, błonicy, krztuścowi

Zalecane osobom powyżej 19. roku życia - pojedyncze dawki przypominajace co 10 lat oraz sobom starszym, które ze względu na wykonywane zajęcia są narażone na zakażenie. Dawkę należy powtarzać co 10 lat.

Przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A

Zalecane osobom pracującym m.in. przy produkcji lub dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych.

Przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

  Zalecane:
 • osobom dorosłym, zwłaszcza w wieku starszym,
 • osobom, które ze względu na tryb życia i wykonywane zajęcia są narażone na zakażenia związane z uszkodzeniem ciagłości tkanek lub poprzez kontakt seksualny
 • osobom przewlekle chorym o wysokim ryzyku zakażenia nie szczepionym w ramach szczepień obowiązkowych.

Przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu

Zalecane osobom przebywającym na terenach o nasilonym występowaniu choroby, w szczególności: zatrudnionym przy eksploatacji lasu, rolnikom, turystom.
Czytaj więcej: Światowy Dzień Zdrowia


Źródło: Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2017