Rodzice i opiekunowie

Szczepienia w podróżach zagranicznych

Szczepienia ochronne to jeden z najlepszych sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym w podróży. Są one bezpieczną i skuteczną formą profilaktyki, wykorzystującą naturalne zdolności obronne organizmu i zapewniająca odporność na długi czas. Podczas wyjazdów wakacyjnych lub służbowych podróżni bardzo często stykają się z chorobami, które albo nie występują albo występują rzadko w krajach ich zamieszkania. Wykaz zalecanych szczepień ochronnych oraz sposób finansowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi. Sposób finansowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określają przepisy wydane na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Planowanie szczepień osób udających się w podróż zagraniczną

 1. Zgłoś się na konsultację lekarską w sprawie szczepień ochronnych
  Specjalistycznych informacji udzieli Ci lekarz chorób tropikalnych lub medycyny podróży. Na 4-8 tygodni przed wyjazdem zgłoś się na konsultację lekarską w sprawie szczepień ochronnych. Informacje uzyskasz w najbliższym punkcie szczepień.
 2. Postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza.
 3. Zabierz w podróż niezbędne dokumenty. Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie szczepienia jest Międzynarodowa Książeczka Szczepień tzw. "żółta książeczka" (International Certificates of Vaccination), która wystawiana jest w poradniach medycyny podróży oraz punktach szczepień.

Szczepienia obowiązkowe dla podróżujących

Obecnie jedynym szczepieniem obowiązkowym, na podstawie Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, jest szczepienie przeciwko żółtej gorączce (żółtej febrze), wymagane przy wjeździe do części krajów w tropiku, przede wszystkim w Afryce i Ameryce Południowej.
Niektóre państwa wymagają od podróżnych także innych szczepień na podstawie własnego prawa wizowego, np. szczepienie przeciwko zakażeniom meningokokowym jest obowiązkowe dla osób udających się do Arabii Saudyjskiej. Potwierdzeniem przeprowadzenia szczepień obowiązkowych jest wpis do Międzynarodowej Książeczki Szczepień.
Uwaga! W razie braku dowodu uodpornienia możesz narazić się na: odmowę pozwolenia na wjazd, przymusowe szczepienie na granicy lub kwarantannę na własny koszt.

Szczepienia zalecane dla podróżujących

Zakres szczepień przed podróżą powinien zostać ustalony podczas specjalistycznej konsultacji lekarskiej. Ich wybór zależy między innymi od sytuacji epidemiologicznej danego kraju, czasu trwania i celu podróży, miejsca pobytu, odporności i wieku osoby. Należą do nich m.in. szczepienia przeciwko:
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
 • błonicy
 • tężcowi
 • poliomyelitis
 • durowi brzusznemu
 • meningokowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych
 • wściekliźnie
 • kleszczowemu zapaleniu mózgu

Wykaz szczepień zalecanych

Choroba Schemat dawkowania Czas utrzymywania się odporności
błonica 1 dawka domięśniowo 10 lat
tężec 1 dawka domięśniowo 10 lat
poliomyelitis 1 dawka domięśniowo 10 lat
WZW typu A 1 dawka domięśniowo przed wyjazdem
dawka uzupełniająca po 6-12 miesiącach
odporność wieloletnia
WZW typu B 3 dawki domięśniowo
schemat 0, 1, 6, 12 miesięcy
przynajmniej 2 dawki przed wyjazdem
odporność wieloletnia
żółta gorączka[1] (żółta febra) 1 dawka podskórnie
przynajmniej 10 dni przed wyjazdem
odporność wieloletnia
dur brzuszny 1 dawka domięśniowo 3 lata
cholera 2 dawki doustnie 2 lata
kleszczowe zapalenie mózgu 3 dawki domięśniowo
schemat: 0/1-3 miesiąc, 6-12 miesiąc
3 lata
wścieklizna[2] 3 dawki domięśniowo
schemat 0-7-28 dni-1rok
5 lat
zakażenia meningokokowe[3] 1 dawka domięśniowo zależnie od rodzaju zastosowanej szczepionki

[1] szczepienie obowiązkowe - rejon Afryki i Ameryki Południowej; przeciwwskazaniem do szczepienia przeciw żółtej gorączce jest ciąża
[2] szczepienie przeciw wściekliźnie (przedekspozycyjne) jest zalecane dla osób szczególnie narażonych: np. weterynarzy, leśników, wyjeżdżający w rejony zagrożone wścieklizną
[3] zakażenia meningokokowe – szczepienie obowiązkowe dla osób udających się do Arabii Saudyjskiej


Więcej informacji na ten temat na stronie Akcji
Profilaktyka malarii - dr n. med. Piotr Kajfasz
Zdrowie w podróży - dr n. med. Wacław Leszek Nahorski


Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Informacje dla Podróżujących