Rodzice i opiekunowie

Ekspert radzi


Szczepienie przeciwko grypie. Profilaktyka na start
Profilaktyka zagrożeń i chorób w okresie ciąży stanowi niezbędny warunek zachowania zdrowia matki i zdrowego startu w życie jej dziecka. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa jest troską i obowiązkiem każdego rodzica. Szczepienia przeciwko grypie z użyciem szczepionek inaktywowanych u kobiet ciężarnych są skuteczne, bezpieczne i zapobiegają zachorowaniom zarówno u matki jak i u dziecka. Zapoznaj się z opinią eksperta na temat szczepień przeciwko grypie dla kobiet w ciąży.
Przychodzi Pacjent do lekarza... Rzecz o skutecznej komunikacji
Jak postępować, aby przekazać lekarzowi wszystko, co wydaje nam się istotne oraz dowiedzieć się wszystkiego, co chcemy wiedzieć. Jak współpracować z lekarzem na rzecz zdrowia naszego dziecka. Przeczytaj na czym polega skuteczna komunikacja na gruncie pacjent-lekarz.
Dziecko w żłobku – szczepienia obowiązkowe i zalecane.
Jeśli rodzice planują umieszczenie dziecka w żłobku powinni być poinformowani już w czasie pierwszej wizyty u pediatry lub lekarza rodzinnego o możliwości rozszerzenia ochrony przed chorobami zakaźnymi o szczepienia zalecane.
Zapoznaj się ze szczepieniami, które są obowiązkowe i zalecane dzieciom uczęszczającym do żłobka.
Profilaktyka malarii
Malaria jest obecnie jedną z trzech najważniejszych, oprócz AIDS i gruźlicy, chorób zakaźnych w świecie. Ryzyko zachorowania na malarię obejmuje obecnie ponad 40% populacji świata (powyżej 3,3 mld ludzi). Liczbę nowych zachorowań szacuje się na ponad 200 milionów rocznie. Z powodu malarii umiera około 660 tysięcy ludzi każdego roku. Na zachorowanie najbardziej narażone są dzieci do 5 roku życia i kobiety ciężarne mieszkające na terenach endemicznych dla malarii oraz osoby nie odporne (nie posiadające swoistych przeciwciał), podróżujące m.in. z Europy do krajów endemicznego lub epidemicznego występowania malarii. Liczbę przypadków malarii zawlekanych do Europy ocenia się na około 10.000 rocznie.
Szczepienie przeciwko zakażeniom pneumokokowym. Strategia kokonowa.
Prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska wypowiada się na temat zastosowania strategii kokonowej w ramach szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom.
"Strategia kokonowa" szczepień polega na szczepieniu osób z najbliższego otoczenia pacjenta (dziecka lub dorosłego), który może zachorować, ale nie może być zaszczepiony np. z powodu zbyt młodego wieku, lub przeciwwskazań do szczepienia. Strategia kokonowa pozwala chronić osoby najbardziej podatne na zakażenie i może okazać się niezwykle pożyteczna w aspekcie chorób wywołanych przez pneumokoki, które szczególnie zagrażają niemowlętom i dzieciom poniżej 2. r.ż. oraz osobom dorosłym powyżej 65. r.ż.
Szczepienie czy ospa-party?
Ospa - naciek zapalny Dr n. med. Ewa Duszczyk, lekarz pediatra wypowiada się na temat szkodliwej praktyki ospa-party:
"Jestem przeciwniczką świadomego narażania dzieci na zakażenie wirusem ospy wietrznej. Jestem przeciwniczką ospa-party. W codziennej pracy widzę skutki takich nie zawsze przemyślanych decyzji. Jest lepszy sposób profilaktyki, jakim są szczepienia ochronne."