Lekarze i pielęgniarki

Zadania osoby wykonującej szczepienie ochronne

Zadania osoby wykonującej szczepienie ochronne w świetle ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz innych przepisów prawa.

Powiadom rodziców/opiekunów dziecka o terminie szczepienia obowiązkowego
art. 17 ust. 9 ustawy
Poinformuj rodziców/opiekunów dziecka o szczepieniach zalecanych
art. 17 ust. 9 ustawy
Przeprowadź badanie kwalifikacyjne do szczepienia
art. 17 ust. 2 i ust. 4 ustawy
Przeprowadź szczepienie ochronne
Uwaga! Obowiązkowego szczepienia ochronnego nie można przeprowadzić, jeżeli między lekarskim badaniem kwalifikacyjnym przeprowadzonym w celu wykluczenia przeciwwskazań do szczepienia, a tym szczepieniem upłynęło 24 godziny od daty i godziny wskazanej w zaświadczeniu.
art. 17 ust. 3 ustawy
Obserwuj pacjenta po zaszczepieniu w zakresie wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) w krótkim czasie po szczepieniu
Poinformuj rodziców/opiekunów dziecka o postępowaniu w przypadku wystąpienia opóźnionego niepożądanego odczynu poszczepiennego
art. 9 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Dokonaj wpisu dotyczącego wykonania szczepienia do dokumentacji szczepień (karta uodpornienia, książeczka szczepień)
art. 17 ust. 3 ustawy
W sytuacji wystąpienia odczynu poszczepiennego niezwłocznie zgłoś ten fakt do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i dokonaj wpisu do dokumentacji szczepień
art. 17 ust. 3 ustawy