Lekarze i pielęgniarki

Konsultacje specjalistyczne

W przypadku, gdy lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego, lekarz kieruje osobę objętą obowiązkiem szczepienia ochronnego do konsultacji specjalistycznej zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

  Sytuacje szczególne wymagające konsultacji obejmują między innymi:
 • pacjentów z grup ryzyka, w tym wcześniaki i osoby przewlekle chore,
 • pacjentów, u których występuje konieczność ułożenia indywidualnego programu szczepień,
 • postępowanie i kontynuacja szczepień po niepożądanym odczynie poszczepiennym,
 • inne, w których lekarz realizujący program szczepień ochronnych ma wątpliwości co do optymalnej metody postępowania.

Wykaz podmiotów leczniczych, w których udzielane są konsultacje specjalistyczne z zakresu szczepień ochronnych

Stan na listopad 2013 r., na podstawie danych uzyskanych z WSSE.

województwo dolnośląskie

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
  51-149 Wrocław
  ul. Koszarowa 5
  tel.: 71 326 13 27 do 31
 • Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych
  50-368 Wrocław
  ul. Odona Bujwida 44
  tel.: 71 770 31 51

województwo kujawsko-pomorskie

 • Wojewódzki Konsultacyjny Punk Szczepień
  przy Wojewdódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym
  85-030 Bydgoszcz
  ul. Floriana 12
  tel.: 52 32 55 638

województwo lubelskie

 • Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
  Wojewódzka Przychodnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci
  20-123 Lublin
  ul. Lubartowska 81
  tel.: 81 740 90 17

województwo lubuskie

Brak podmiotów leczniczych udzielających konsultacji specjalistycznych w zakresie szczepień ochronnych w ramach umowy z NFZ

województwo łódzkie

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika
  Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka
  Poradnia Szczepień Ochronnych i Zaburzeń Odporności Dzieci i Młodzieży
  90-329 Łódź
  Al. Piłsudskiego 71
  tel.: 42 677 62 14

województwo małopolskie

 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika
  Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci
  31-503 Kraków
  ul. Strzelecka 2 A
  tel.: 12 619 86 00
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
  Wojewódzka Poradnia Szczepień Ochronnych
  31-202 Kraków
  ul. Prądnicka 80
  tel.: 12 641 20 00
  tel.: 12 614 22 60
 • Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego
  NZOZ Poradnia Szczepień Ochronnych
  oś. Na Skarpie 67
  31-913 Kraków
  tel.: 12 644 01 44, w. 463
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  Poradnia dla Dzieci z Grup Wysokiego Ryzyka
  ul. Wielicka 265
  30-663 Kraków
  tel.: 12 658 20 11 wew. 1709, 1005,1035

województwo mazowieckie

województwo opolskie

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SPECJALISTYKA s.c.
  45-057 Opole
  ul. Ozimska 20
  tel.: 77 4545427 / 28

województwo podkarpackie

 • Wojewódzki Zespół Specjalistyczny – Poradnia Chorób Zakaźnych
  35-310 Rzeszów
  ul. Warzywna 3
  tel.: 17 85 94 444, 445, 446

województwo podlaskie

Brak podmiotów leczniczych udzielających konsultacji specjalistycznych w zakresie szczepień ochronnych w ramach umowy z NFZ

województwo pomorskie

Brak podmiotów leczniczych udzielających konsultacji specjalistycznych w zakresie szczepień ochronnych w ramach umowy z NFZ

województwo śląskie

 • Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
  Poradnia Pediatryczna Szczepień dla Dzieci z Grupy Wysokiego Ryzyka
  40-038 Katowice
  ul. Powstańców 31
  tel.: 32 603-25-40
  tel.: 32 603-25-52

województwo świętokrzyskie

Brak podmiotów leczniczych udzielających konsultacji specjalistycznych w zakresie szczepień ochronnych w ramach umowy z NFZ

województwo warmińsko-mazurskie

 • Wojewódzki Szpital Dziecięcy
  Poradnia Chorób Zakaźnych i Szczepień
  10-561 Olsztyn
  ul. Żołnierska 18a
  tel.: 89 539 32 00

województwo wielkopolskie

 • Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
  Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego
  Poradnia Chorób Zakaźnych z Konsultacyjnym Punktem Szczepień
  61-709 Poznań
  ul. Sporna 16
  tel.: 61 859 03 21
  tel.: 61 852 44 91

województwo zachodniopomorskie

 • Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zakaźny
  71-455 Szczecin
  ul. Arkońska 4
  Poradnia Chorób Zakaźnych tel.: 91 813 93 44
  Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci tel.: 91 813 92 08