Lekarze i pielęgniarki

Ekspert wyjaśnia


Szczepienia BCG - konsensus ekspertów w sprawie miejscowych i uogólnionych niepożądanych odczynów poszczepiennych
Zapalenie kości śródręcza oraz pojedyńcze ropnie skórne w przebiegu uogólnionego zakażenia prątkiem Mycobacterium bovis u dziecka z ciężkim złożonym niedoborem odporności Propozycja standardu postępowania u dzieci z miejscowym NOP po szczepieniu BCG jest nie tylko ważne z punktu widzenia racjonalnego postępowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ale także jest wyrazem respektowania praw pacjenta do leczenia według odpowiednich standardów medycznych.
SENTINEL - zintegrowany system nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego nad grypą
Specjalnie dla Akcji informacyjnej Prof. dr hab. Lidia B. Brydak, prof. zw., wyjaśnia rolę lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy medycyny rodzinnej, w Europejskim Nadzorze nad Grypą SENTINEL.
CIEPŁO. Rzecz o skutecznej komunikacji
Autorytet eksperta nie bierze się ze sprawnego posługiwania się profesjonalnym, ale często hermetycznym językiem lecz z umiejętności przystępnego wyjaśniania spraw trudnych, nieznanych. Wynika również z otwartej postawy na pytania i spokojnej konfrontacji innych doniesień z własną wiedzą.
Jak postępować, aby przekazać pacjentowi/rodzicowi dziecka wszystko, co wydaje nam się istotne oraz dowiedzieć się wszystkiego, co chcemy wiedzieć. Jak współpracować z pacjentem/rodzicem na rzecz zdrowia jego dziecka. Przeczytaj na czym polega skuteczna komunikacja na gruncie lekarz-rodzic/pacjent.
Ekspert wyjaśnia - dr n. med. Piotr Kajfasz
Podróże do krajów tropikalnych wiążą się z realnym zagrożeniem chorobą zakaźną. Niektórym infekcjom można zapobiec dzięki szczepieniom ochronnym. Immunizację należy rozpocząć nie później niż 6 tygodni przed planowaną podróżą.
Szczepienia kobiet planujących ciążę i szczepienia w czasie ciąży
Szczepienie kobiet w ciąży może zapewnić ochronę przed poważnymi chorobami zakaźnymi jej i jej dziecku. Ciąża nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do szczepień. Jednocześnie należy zachęcać kobiety, które nie są w ciąży do szczepień nie tylko siebie, ale i członków ich rodzin, wyjaśnia dr n. med. Ewa Duszczyk, lekarz pediatra, autorka licznych publikacji dotyczących chorób zakaźnych i szczepień ochronnych.
Szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym
Dwoinka zapalenia płuc, Streptococcus pneumoniae, zwana potocznie pneumokokiem, jest uważana za jedną z głównych przyczyn zachorowań i zgonów z powodu chorób zakaźnych na świecie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), każdego roku z powodu zakażenia Streptococcus pneumoniae na świecie umiera około jeden milion dzieci.
Nadzór nad ostrymi porażeniami wiotkimi
Specjalnie dla Akcji informacyjnej dr med. Iwona Paradowska – Stankiewicz, konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii, pracownik Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH wyjaśnia zasady nadzoru nad ostrymi porażeniami wiotkimi (OPW) spowodowanymi przez szczepy wirusa polio oraz tryb postępowania z zachorowaniami przebiegającymi z objawami ostrych porażeń wiotkich.