Akcja informacyjna

Wywiad z ekspertem


Dr n. med. Beata Małecka – Libera. Poseł na Sejm RP. W Sejmie pracuje jako wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia oraz przewodnicząca Podkomisji Stałej do spraw Zdrowia Publicznego. W swojej pracy poselskiej zajmuje się przede wszystkim kwestiami zdrowia, ponieważ uważa, że Polacy zasługują na nowoczesny i sprawny system zdrowia publicznego, który nie zależy tylko i wyłącznie od szpitali, przychodni, kontraktów NFZ, ale, który będzie kompleksowo dbał o zdrowie Polaków na każdym etapie życia – od żłobka do Uniwersytetu III Wieku.
Pani Poseł, nie ma dzisiaj wątpliwości, że to szczepienia stanowią jeden z najistotniejszych elementów działań profilaktycznych, i to szczepienia zmieniły sytuację epidemiczną na świecie. Jednak, jak pokazuje nie tylko rzeczywistość w Polsce, sukces szczepień jest jednocześnie "wodą na młyn" ruchów antyszczepionkowych.
Czy dostrzega Pani taką zależność?
Niestety tak. Dzisiejsze społeczeństwo wolne jest od lęku przed często dramatycznymi skutkami zdrowotnymi a nawet śmiercią z powodu groźnych epidemii. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu doświadczenie rodziny z powodu śmierci lub kalectwa dziecka spowodowanego ciężką chorobę infekcyjną było doświadczeniem powszechnym, a w każdym razie częstym. Dzisiaj to zdarzenie rzadkie, a o tym, co zdarza się rzadko, i jest jednocześnie dramatyczne, mówi się i oczywiście pisze. To zrozumiałe. Szczepienia – jako szczególny rodzaj profilaktyki może wywoływać u niektórych osób lęk. Tym bardziej, że najczęściej kojarzymy je z maleńkimi dziećmi. Lęk ten wykorzystują i systematycznie podsycają przeciwnicy szczepień.
Wobec różnorodnych działań ruchów antyszczepionkowych, czy, a jeśli tak, to jakie prace podjęła Komisji Zdrowia w minionym roku?
Ponieważ jako główne cele traktuję edukację zdrowotną oraz propagowanie profilaktyki, prace Podkomisji Stałej do spraw Zdrowia Publicznego skutkowały między innymi sformułowaniem przez komisję Zdrowia dwóch dezyderatów odnoszących się do tego zakresu. W pierwszym kwartale ubiegłego roku Komisja Zdrowia na posiedzeniu w dniu 20 marca 2013 r. w Dezyderacie nr 2 zwróciła się do Ministra Zdrowia o podjęcie zdecydowanych działań związanych z koniecznością nowelizacji Programu Szczepień Ochronnych, gdyż w obecnej sytuacji, stan prawny oraz system finansowania szczepień w Polsce nie sprzyjają rozwojowi tej dziedziny profilaktyki zdrowotnej. Ponadto w Dezyderacie nr 3 uchwalonym na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2013 r. uznaliśmy, iż w obliczu wzmożonych ruchów antyszczepionkowych, niezbędne jest wdrożenie działań edukacyjnych społeczeństwa w zakresie stosowania szczepień ochronnych.
Czy uważa Pani, że te działania są wystarczające wobec wyzwań zdrowia publicznego w aspekcie szczepień ochronnych?
Oczywiście nie. Wprowadzenie masowych szczepień ochronnych jest strategią uzasadnioną z perspektywy społecznej i ekonomicznej. Jak wspomniałam obecny stan prawny i finansowy jest niedoskonały i nie sprzyja rozwojowi tej dziedziny profilaktyki. Program Szczepień Ochronnych wymaga pilnych zmian. We wspomnianych dezyderatach wskazujemy na najważniejsze obszary. Ponadto niezmiernie ważne jest stałe podnoszenie świadomości i edukacja społeczeństwa w tym zakresie. Ale to Państwo wiecie przecież doskonale. Akcja informacyjna i kampania medialna pod hasłem Zaszczep w sobie chęć szczepienia, które realizujecie, wpisują się w te oczekiwania.
Tak. Nasza inicjatywa wychodzi na przeciw oczekiwaniom wielu grup społecznych i mamy nadzieję, że chociaż w jakimś stopniu je spełni.
Czy jednak działania w tym zakresie nie powinny być spójne i interdyscyplinarne?
Tak. Zakładane cele, mam tu na myśli między innymi cele edukacyjne, to jest oczywiście daleka i żmudna droga. Ruchy antyszczepionkowe działają, a my musimy tym działaniom dawać odpór poprzez edukację społeczeństwa, a także edukację lekarzy i personelu medycznego. Musimy tutaj, jak już wypowiedziałam się podczas prac Komisji - wszyscy zewrzeć szeregi. Wsparcie ze strony parlamentarzystów jest. To, że temat szczepień jest wywoływany wielokrotne na posiedzeniach podkomisji, dowodzi, iż dostrzegamy problem. Mamy oczywiście świadomość trudności, w tym głównie problemów związanych z finansowaniem szczepień. Oczekujemy jednak od wszystkich podmiotów zaangażowania w opracowanie nowej strategii dotyczącej szczepień ochronnych. Zasadniczo konieczne jest podniesienie rangi profilaktyki i promocji zdrowia oraz zwrócenie uwagi na fakt, że zdrowie publiczne to priorytet wielu resortów. Jednocześnie ze swej strony gratuluję Państwu inicjatywy, która była od dawna oczekiwana. Mam nadzieję, że Akcja informacyjna i kampania pod hasłem Zaszczep w sobie chęć szczepienia staną się trwałym i rozpoznawalnym elementem promocji szczepień ochronnych w Polsce.
Dziękuję Pani Poseł za rozmowę.
Więcej informacji o pracach Komisji Zdrowia