Akcja informacyjna

Wykaz oznaczeń i skrótów

ACIP
ang. Advisory Committee on Immunization Practices – Doradczy Komitet ds. Szczepień (USA)
BCG
żywa szczepionka przeciwko gruźlicy
ChPL
Charakterystyka Produktu Leczniczego; ChPL znajdują się na stronach Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i Europejskiej Agencji Leków
DT
dwuwalentna szczepionka przeciwko błonicy i tężcowi
dTap
szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, tężcowi ze zmniejszoną zawatością komponentów błoniczego i krztuścowego
Dtap
szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, która zawiera obniżoną zawartość komponentu błonicy i bezkomórkowego komponentu krztuśca
DTP
szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi
DTPa
szczepionka przeciwko błonicy i tężcowi z bezkomórkowym komponentem krztuścowym
DTPw
szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi, która zawiera pełnokomórkowy komponent krztuśca
Hib
skrót nazwy bakterii Haemophilus influenzae typu b
IPV
inaktywowana szczepionka przeciw poliomyelitis
IChP
inwazyjna choroba pneumokokowa
MMR
szczepionka skojarzona przeciwko odrze, śwince i różyczce
NOP
niepożądany odczyn poszczepienny
OPV
doustna żywa szczepionka przeciwko Poliomyelitis
PCV
skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom
PPV23
polisacharydowa szczepionka przeciwko pneumokokom
PSO
program szczepień ochronnych
T
monowalentna szczepionka przeciwko tężcowi
Td
dwuwalentna szczepionka przeciwko tężcowi i błonicy
TT
szczepionka przeciwko tężcowi
TyT
szczepionka skojarzona przeciwko tężcowi i durowi brzusznemu
VAPP
z ang. Vaccine Associated Paralytic Poliomyelitis – porażenne Poliomyelitis wywołane wirusem szczepionkowym
VZV
Varicella zoster virus - wirus wywołujący ospę wietrzną i półpaśca
WZW typu A
wirusowe zapalenie wątroby typu A
WZW typu B
wirusowe zapalenie wątroby typu B