Akcja informacyjna

Samorządowe Programy Zdrowotne

Powrót do listy województw

Województwo wielkopolskie

Powiat Gmina Nazwa programu Okres realizacji Adresaci
chodzieski Szczepienia przeciw grypie wrzesień 2017 r. Diabetycy
Szczepienia przeciw grypie 2017 r. Grupa dziewcząt bliżej nieoszacowana.
czarnkowsko-trzcianecki Lubasz Przeciwdziałanie zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego Przełom roku 2016/2017 Dziewczynki w 14 roku życia z obszaru gminy Lubasz.
gnieźnieński Miasto Gniezno Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014 - 2019 Od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2017 r. Dziewczynki urodzone w 2004 r,. (ok. 125 dziewczynek) ; zameldowane na terenie Miasta Gniezna na pobyt stały lub czasowy.
Program polityki zdrowotnej na 2017 rok w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom, dla dzieci urodzonych w 2014 roku z terenu Miasta Gniezna Od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2017 r. Dzieci urodzone w 2014 r. zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Gniezna ( ok. 80 dzieci) z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające do żłobków.
Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia Lata 2017 - 2018 Mieszkańcy Gminy Niechanowo spełniający kryteria powyżej 65 roku życia.
Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej Od dnia podpisania umowy do 22 grudnia 2017 r. Mieszkańcy Powiatu Gnieźnieńskiego – diabetycy.
Program profilaktyki zdrowia – Profilaktyka nowotworowa Od dnia podpisania umowy do 19 grudnia 2017 r. Mieszkańcy Powiatu Gnieźnieńskiego.
Program profilaktyki zdrowia – organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa. Od dnia podpisania umowy do dnia 16 grudnia 2017 r. Mieszkańcy Powiatu Gnieźnieńskiego.
Czerniejewo Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo w wieku 55 lat i starszych VIII - XII 2017 r. Mieszkańcy Gminy Czerniejewo urodzeni w 1962 roku i starsi.
gostyński Gostyń Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego 2017 r. Dziewczynki urodzone w 2004 r. zamieszkałe w gminie Gostyń.
2014 r. – 2018 r. Dziewczęta roczniki 2000-2004 2000 – szczepienie 2014 2001 – szczepienie 2015 2002 – szczepienie 2016 2003 – szczepienie 2017 2004 – szczepienie 2018
grodziski Szczepienia ochronne p/wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) 2017 r. Dziewczęta w 13 rok życia.
Kalisz miasto Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza 2017 r. dzieci uczęszczające do żłobków, klubów dziecięcych oraz przebywających w Domu Dziecka w wieku 24m-ce do 34m-ce zamieszkałe na terenie Miasta Kalisza.
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 2017 r. Adresatami akcji informacyjno-edukacyjnej są dziewczęta i chłopcy w wieku 12 lat uczęszczający do szkół podstawowych na terenie Kalisza. Programem szczepień profilaktycznych objęte są dziewczęta mające 12 lat uczęszczające do szkół podstawowych na terenie Kalisza oraz w nim zamieszkałe. Pośrednimi adresatami programu są także rodzice lub opiekunowie młodzieży uczestniczącej w akcji edukacyjnej.
kolski Koło Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na lata 2013-2016 Rok szkolny 2016/2017 Dziewczynki w wieku 12 lat zameldowane w Gminie Miejskie Koło.
Konin miasto Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata 2014 - 2017 Styczeń – lipiec 2016 r. (trzecia dawka szczepionki) Wrzesień – grudzień 2016 r. (dwie dawki dla dwunastoletnich dziewcząt – realizacja zależna od otrzymanych środków w 2016 r.) Program szczepień HPV w Koninie skierowany jest do grupy dziewcząt 12 –letnich zamieszkałych na terenie miasta Konina. Adresatami akcji informacyjno – edukacyjnej są dziewczęta i chłopcy w wieku 12 lat uczęszczający do szkół podstawowych na terenie miasta Konina.
leszczyński Szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy 2017 r. Dziewczęta w wieku 11 lat- Rocznik 2005 (320 dziewcząt).
międzychodzki Profilaktyka zakażeń pneumokokowych 2017 r. Dzieci z rocznika 2014.
nowotomyski Opalenica Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2018 Do 31 grudnia 2017 r. Dziewczęta urodzone w 2003 r., mieszkające na terenie gminy Opalenica oraz 14 dziewczynek ur. w 2002 r., które przyjmą trzecią dawkę szczepionki (kontynuacja programu realizowanego w 2016 r.).
obornicki Oborniki Darmowe szczepienia przeciwko grypie dla osób posiadających Obornicką Kartę Seniora Od sierpnia do listopada 2017 r. Mieszkańcy Gminy Oborniki powyżej 60 roku życia (posiadający Obornicką Kartę Seniora).
ostrowski Odolanów Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015 r. - 2017 r. 2015 r. – 2017 r. 13 letnie dziewczynki zameldowane na terenie gminy i miasta Odolanów.
ostrowski Nowe Skalmierzyce Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015 r. z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 2017 r. Dzieci między 2 a 3 rokiem życia.
pilski Piła Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w gminie Piła 2017 r. - 2018 r. Dziewczynki zamieszkałe na terenie gminy Piła Roczniki: 2004 2005 2006
pleszewski Szczepienia dziewcząt p/ko HPV marzec – wrzesień 2017 r. Dziewczęta w roczniku 2005 gmina Gołuchów
poznański „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w 2017 r.” (kontynuacja) 2017 r. § dziewczęta urodzone w 2003 r. oraz dziewczęta urodzone w 2002 r., które nie skorzystały ze szczepień przeciwko HPV finansowanych z budżetu powiatu poznańskiego w 2016 r., i nie były wcześniej zaszczepione żadną dawką szczepionki przeciwko HPV (w zakresie szczepień), § dziewczęta i chłopcy urodzeni w 2003 r. i 2002 r. oraz ich rodzice/opiekunowie prawni (w zakresie działań edukacyjnych).
„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego w 2017 r.” (kontynuacja) 2017 r. § dzieci urodzonych w latach 2009-2015 mających na dzień wykonania szczepienia ukończone 24 miesiące życia, zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego (zgodnie ze złożonym pisemnym oświadczeniem rodzica/ opiekuna prawnego dziecka), za wyjątkiem dzieci, które są objęte programem obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom pneumokokowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa; (w zakresie szczepień), § rodzice /opiekunowie prawni dzieci o których adresowany jest program (w zakresie działań edukacyjnych).
„Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego w 2017 r.” (kontynuacja) 2017 r. § osoby w wieku od 50 lat (tj. urodzone nie później niż 31 grudnia 1967 r.), zameldowane na terenie powiatu poznańskiego.
Miasto Poznań Program profilaktyki zakażeń wywołanych pneumokokami wśród dzieci z miasta Poznania na lata 2016-2017. Program rozpoczął się w listopadzie 2016 r. i trwać będzie do grudnia 2017 r. Dzieci w wieku od 2. mies. życia do ukończenia 36. mies. życia, uczęszczające do placówek masowego pobytu (żłobki, kluby dziecięce) lub przebywające w miejskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oraz dzieci nie uczęszczające do ww. placówek, zameldowane w Poznaniu, a także rodzice/opiekunowie prawni dzieci (w zakresie edukacji).
Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy na lata 2016-2018. Program rozpoczął się w grudniu 2016 r. i trwać będzie do grudnia 2018 r. W 2017 r. zaszczepieni będą dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2003 i2004, zameldowani w Poznaniu. Ze szczepień mogą także skorzystać dziewczęta z rocznika 2002, które ze względów medycznych nie mogły skorzystać z programu realizowanego w 2015 r. Adresatami programu są także rodzice lub opiekunowie prawni ww. osób, do których skierowane są działania edukacyjne.
Program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową dla mieszkańców miasta Poznania na lata 2016-2018 Program rozpoczął się w listopadzie 2016 r. i trwać będzie do grudnia 2018 r. Programem zostaną objęci podopieczni i personel wybranych miejskich jednostek i prowadzonych na zlecenie Miasta oraz mieszkańcy Poznania w wieku od 60 r. ż. zameldowani w Poznaniu.
rawicki Bojanowo Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy wśród dziewcząt w gminie Bojanowo 1.01.2017 r. -31.12.2017 r. Dziewczęta urodzone w 2005 r. zamieszkałe na terenie gminy Bojanowo.
szamotulski Szamotuły Szczepienie dorosłych mieszkańców miasta i gminy przeciwko grypie. 2017 r. Kobiety i mężczyźni miasta i gminy Szamotuł urodzeni przed 01.01.1954 r.
Szamotuły Program zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. 2017-2020 r. Dziewczynki miasta i gminy Szamotuły z rocznika 2004.
śremski Śrem Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2014 - 2017 2014 - 2017 13 – letnie dziewczęta zameldowane na terenie gminy Śrem. W 2017 r. około 184 dziewczynek z rocznika 2004.
średzki Środa Wielkopolska W trakcie ustalania 2017 r. do 2018 r. Dziewczynki urodzone w latach: 2005, 2006 i 2007 zamieszkałe na terenie gminy Środa Wielkopolska.
turecki Turek Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Turku powyżej 65 roku życia na lata 2015-2018 Od 1.09.2016 r. do 30.12.2016 r. Osoby po 65 roku życia zamieszkałe w Turku.
turecki Przykona Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Przykona na lata 2015-2019 8 miesięcy Dziewczęta rocznik 2001-2005.
turecki Przykona Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osoby dorosłe powyżej 65 roku życia na lata 2016-2020. 6 miesięcy Dzieci od 8 do 18 lat i osoby dorosłe po 65 roku życia.
wrzesiński Września Program szczepień dobrowolnych przeciwko wirusowi HPV 2017 r. z możliwością przedłużenia na kolejne okresy roczne Dziewczynki w wieku 12 – 13 lat z terenu Gminy Września – na zasadzie dobrowolności i po przeprowadzeniu działań informacyjnych i edukacyjnych (dzieci i rodziców).
wolsztyński Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV 2014 r. – 2017 r. Populacja 12 letnich dziewczynek.
złotowski Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV 2015 r. – 2018 r. Dziewczęta w wieku 13 lat.