Akcja informacyjna

Samorządowe Programy Zdrowotne

Powrót do listy województw

Województwo świętokrzyskie

                                                                                                                                     
  Powiat   Gmina Nazwa programu / działania Okres realizacji   Adresaci
pińczowski miasto i gm. Pińczów) Szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców miasta
i gminy Pińczów
od 09.2016r. do 06.2017r. Osoby powyżej 55 r. ż.
jędrzejowski   Wodzisław Program profilaktyki zakażeń meningokokowych 01.08.-31.12.2016r. Dzieci w 16 -18 miesiącu życia oraz urodzone w 2003 r.
Miasto Kielce     Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych     Program profilaktyki zakażeń meningokokowych       Program szczepień przeciw grypie       Program prewencji ospy wietrznej       Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. do 31.12.2017r.
od.04.  -31.12.2017r.         do 31.12.2017r.
    do
31.12.2020r.      
do
31.12.2020r.
Dzieci zgodnie z charakterystyką preparatu szczepionkowego     Dzieci i młodzież z wybranych roczników       Osoby powyżej 55 r. ż,       Dzieci z wybranych roczników.       Dziewczęta z wybranego rocznika
kielecki
Bieliny Program profilaktyki zakażeń meningokokowych
na lata 2015-2019.
2015r. - 2019r. Dzieci i młodzież zamieszkała na terenie gminy Bieliny w wybranych grupach wiekowych.
kielecki
Chęciny Szczepienia ochronne przeciw grypie 01.03.- 31.10.2017r. Szczególnie dla osób
w wieku powyżej 65  r. ż
kielecki Daleszyce Program szczepień przeciw grypie na lata 2014 – 2017 2014r. - 2017r. Osoby w wieku powyżej 58 r. ż.
kielecki
Łagów Szczepienia ochronne przeciw grypie. do 31.12.2017r. Osoby w wieku powyżej 55 r. ż.
kielecki
Masłów Program zdrowotny na lata 2013-2018, dotyczący szczepień przeciw pneumokokom, dzieci zamieszkałych na terenie gminy Masłów.   Program zdrowotny
na lata 2013-2018 dotyczący szczepień przeciw meningokokom  grupy C, dzieci zamieszkałych na terenie gminy Masłów
2017r.
(w miesiącach: ok. IV-XI)         2017r.
(w miesiącach: ok. IV-XI)
Dzieci w wieku 3 lat - urodzone w 2014r.           Młodzież w wieku 16 lat – urodzona w 2001r.    
kielecki
Morawica Szczepienia przeciw meningokokom     Szczepienia przeciw grypie mieszkańców powyżej 60 r. ż.   do 31.12.2017r.     do 31.12.2017r. Młodzież z rocznika 2001     Osoby powyżej 60  r. ż.  
kielecki
Piekoszów Program „Grypa  -  lepiej zapobiegać niż leczyć.”   do 31.12.2017r. Osoby powyżej  60 r. ż.
kielecki
 Sitkówka – Nowiny Program profilaktyki zakażań pneumokokowych u dzieci urodzonych w 2016 roku oraz kontynuacja szczepień u dzieci urodzonych w latach 2013-2015, zameldowanych na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny   Program prewencji ospy wietrznej         Program profilaktyki zakażeń meningokokowych
grupy „C”             Program profilaktyki zakażeń wirusem  brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewcząt  
do
31.12.2017r.                 01.03.-31.12.2017r.       do
31.12.2017r.             do
31.12.2017r.  
Dzieci z wybranych roczników.                   Dzieci z wybranych roczników.         Dzieci z wybranych roczników               Dziewczęta z wybranych roczników
    Program szczepień przeciw grypie do
31.12.2017r.
Osoby powyżej 55 r. ż.
kielecki
Strawczyn Program szczepień przeciw grypie     Program szczepień przeciw meningokokom do
31.12.2017r.     do
31.12.2017r.
Mieszkańcy gminy         Dzieci zamieszkałe na terenie gminy
kielecki
Zagnańsk Program szczepień ochronnych mieszkańców gminy Zagnańsk przeciwko grypie na lata 2013-2017.   Program szczepień profilaktycznych dzieci  i młodzieży gminy Zagnańsk przeciwko meningokokom na lata 2013-2017.   Pilotażowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Zagnańsk na lata 2013-2017 2013r. – 2017r.             2013r. – 2017r.             2013r. – 2017r. Osoby powyżej 55 r. ż.           Dzieci i młodzież z wybranych roczników         Dziewczęta z wybranych roczników      
ostrowiecki
Bodzechów Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)   2014r. - 2018r. Dziewczęta 12-letnie – szczepienia ochronne    
ostrowiecki
(gm. Ostrowiec Świętokrzyski)  
  Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych
z zastosowaniem szczepionki koniugowanej 13-walentnej
2015r. - 2018r. Dzieci (2-latki) urodzone
w wybranym roczniku.
sandomierski           Miasto i gm. Sandomierz Program polityki zdrowotnej zakażeń pneumokokowych           Program polityki zdrowotnej szczepień    przeciw grypie. 01.01.– 31.12.2017r.             09.- 31.12.2017r. Dzieci (2-latki) urodzone
w wybranym roczniku.  
      Osoby powyżej 55 r. ż.
sandomierski
Samborzec Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2016-2019 01.01.– 31.12.2017r. Dzieci (2-latki) urodzone
w wybranym roczniku
skarżyski
Suchedniów Program szczepień profilaktycznych przeciw meningokokom     Program szczepień profilaktycznych przeciw pneumokokom               Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie     2015r. -2018r.           2015r. - 2018r.                 2015r. - 2018r. Dzieci i młodzież w wieku 14-19 lat przebywająca w dużych skupiskach.     Dzieci poniżej 2 r. ż.                   Osoby powyżej 55 r. ż.  
staszowski Bogoria „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej  szczepionki (PCV13) przeciw pneumokokom na lata 2016-2018” do 31.12.2017r. Dzieci (2-latki) urodzone
w wybranym roczniku.
staszowski
                     
Miasto i gmina Połaniec „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Połaniec, przy zastosowaniu trzynastowalentnej  szczepionki (PCV13) przeciw pneumokokom.”   „Program szczepień profilaktycznych  przeciw grypie osób
po 50 roku życia oraz osób szczególnie zagrożonych na zachorowanie.”
2016r. -31.12.2017r.                       2016r. -31.12.2017r. Dzieci (2-latki) urodzone w latach
w 2013 – 2014.                     Osoby po 50 r. ż. zamieszkałe na terenie gminy Połaniec.
staszowski   Miasto i gmina Staszów Szczepienia ochronne  dzieci przeciw meningokokom. 01.02. - 31.12.2017r. Dzieci  urodzone
w 2015r., zameldowane na terenie miasta
i gminy Staszów.
włoszczowski
Włoszczowa Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2018   01.01.-31.12.2017r. Dziewczęta w wieku 13 lat (urodzone
w wybranym roczniku).