Akcja informacyjna

Samorządowe Programy Zdrowotne

Powrót do listy województw

Województwo śląskie

Powiat Gmina Nazwa programu/działania Okres realizacji Adresaci
Miasto Bielsko-Biała Bestwina Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia p/pneumokokom w Gminie Bestwina 2016-2018 Dzieci w wieku 13-24 mż, urodzone od 2015-2017, zameldowane na terenie Gminy Bestwina
  Miasto Piekary Śląskie   Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV- szczepienia ochronne dziewcząt z rocznika 2003       1.09.2016 -30.06.2017 Dziewczęta z rocznika 2003
  tarnogórski   Ożarowice Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Ożarowice w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 2017 r. 13-letnie dziewczęta uczęszczające do szkół na terenie Gminy Ożarowice
  tarnogórski   Miasto Tarnowskie Góry Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Tarnowskie Góry na lata 2015-2018 1.03.2016- 20.12.2016 Dziewczęta urodzone
w 2003 r.
  tarnogórski   Miasto Tarnowskie Góry Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Tarnowskie Góry na lata 2015-2018   Planowane od marca do grudnia 2017 r. Dziewczęta urodzone w 2004 r.
Miasto Chorzów   Program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 60 roku życia na lata 2016-2020. 02-12. 2017 r. Mieszkańcy Chorzowa urodzeni w 1957 r. i wcześniej  
Miasto Chorzów   Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 02-12. 2017 r. Dziewczęta
w wieku 11 lat, zamieszkałe na terenie Chorzowa
Miasto Świętochłowice   Program  polityki zdrowotnej
w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku  życia zamieszkałych w Świętochłowicach  
2017 r. Osoby od 60 roku życia
  cieszyński   Miasto Ustroń „Szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku do 3 lat zamieszkałych na terenie Miasta Ustroń będących pod opieką żłobków znajdujących się na terenie Miasta Ustroń”   2014-2018 Dzieci w wieku do 3 lat
 i zamieszkałe na terenie Miasta Ustroń będące pod opieką żłobków  znajdujących się na terenie Miasta Ustroń”  
cieszyński Miasto Ustroń Program polityki zdrowotnej
w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018”
  2016-2018 Młodzież 13-letnia (dziewczęta i chłopcy) oraz ich rodziców/ opiekunów zameldowanych na terenie Miasta Ustroń
cieszyński Miasto Ustroń ,,Profilaktyka w zakresie szczepień ochronnych przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców Miasta Ustronia na lata 2016-2022”. 2016-2022 Mieszkańcy Miasta Ustroń
Miasto Częstochowa   „ Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka na lata 2014- 2018” od września do listopada 2017 r. Mieszkańcy Częstochowy: - osoby powyżej 65 roku życia - dzieci do lat 18 z chorobami przewlekłymi i nowotworowymi - dzieci urodzone w 2012 r. uczęszczające do przedszkola
Miasto Częstochowa   „Program profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego(HPV) dla miasta Częstochowy  na lata 2014-2018” od kwietnia do grudnia 2017 r. Mieszkańcy Częstochowy - dziewczęta  urodzone w 2005 r.
Miasto Częstochowa   „ Program profilaktyki szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkałych na terenie Częstochowy na lata 2013-2017” od sierpnia do grudnia 2017 r. Mieszkańcy Częstochowy - dzieci w trzecim roku życia    
częstochowski   „Program profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego(HPV) dla powiatu częstochowskiego na lata 2015-2020” od kwietnia do grudnia 2017 r. Mieszkańcy powiatu częstochowskiego - dziewczęta urodzone w 2006 r.
będziński Bobrowniki „ Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego – HPV” 2016 -2018 Dziewczęta zamieszkałe w Gminie Bobrowniki  z roczników 2002 - 2004
Gliwice Wielowieś „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019”     2017 r. Dziewczęta w wieku 15 lat
Gliwice Wielowieś „Program zdrowotny na lata 2015-2019 dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy Wielowieś przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C”   2017 r. Dzieci w wieku 3 lat
Gliwice Toszek „Program szczepień profilaktycznych przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C dzieci zamieszkałych na terenie gminy Toszek”   2017 r. Dzieci w wieku 5 lat (rocznik 2012)
Gliwice Toszek „Program szczepień profilaktycznych przeciwko bakteriom pneumokokowym dzieci zamieszkałych na terenie gminy Toszek”   2017 r. Dzieci w wieku 3 lat (rocznik 2014)
Gliwice Pyskowice „Program szczepień profilaktycznych przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C dzieci zamieszkałych na terenie gminy Pyskowice”   2017 -2018 Dzieci w wieku 3 lat
Gliwice Pilchowice „Program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy Wielowieś przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C”   2017 r. Dzieci z rocznika 2010
Miasto Jaworzno   Program polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka grypy w Jaworznie – szczepienia ochronne dla seniorów 65+” 1.09.-15.12. 2017 r. Mieszkańcy Gminy Miasta Jaworzna spełniający kryteria zakwalifikowania do programu: 1) osoby przebywające w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym  w Jaworznie            2) pensjonariusze Domu Opieki Społecznej
w Jaworznie 3) osoby powyżej 65 roku życia   W 2017 roku planuje się objęciem szczepieniami przeciw grypie  ok. 1000 mieszkańców miasta, w tym:   - 120 pensjonariuszy, przebywających w Domu Opieki Społecznej i w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Jaworznie   - ok. 900 mieszkańców miasta w wieku 65+  w ramach szczepień ambulatoryjnych   Udział w programie jest dobrowolny, uwarunkowany brakiem przeciwwskazań do realizacji szczepień.
 
Miasto Katowice   Program  profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego narażenia Od zawarcia umowy z  realizatorem (luty) do 1.12.2017 r. Dzieci w wieku do lat 5 uczęszczające do Żłobka Miejskiego oraz przebywające w rodzinach zastępczych
 i domach dziecka
Miasto Katowice   Program  profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice Od zawarcia umowy z  realizatorem (luty) do 1.12.2017 r. Edukacja zdrowotna: - uczniowie klas I katowickich szkół gimnazjalnych oraz ich rodzice/opiekunowie prawni Szczepienia: - dziewczęta ur. w 2003 r.
Miasto Katowice   Program profilaktyki zachorowań na grypę „Słoneczna Jesień” Od zawarcia umowy z  realizatorem (III kwartał roku) do 1.12.2017 r. Mieszkańcy Katowic w wieku pow. 65 roku życia
Miasto Mysłowice   „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Mieście Mysłowice na lata 2015 – 2020” 2017 r. - dziewczęta z rocznika
2003 r. - dziewczęta z rocznika 2002, które rozpoczęły cykl szczepień w 2016 r., ale z powodów zdrowotnych nie mogły zostać podane kolejne dawki - młodzież z rocznika 2003 (chłopcy i dziewczęta) oraz ich rodzice/opiekunowie  prawni  
Miasto Mysłowice   „Wyprzedź GRYPĘ! – profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców Mysłowic po 60 roku życia na lata 2017-2021”   09-12.
2017 r.
- osoby po 60 roku życia  
Miasto Siemianowice Śląskie   Program zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – planowany (uchwała – luty, konkurs - marzec) kwiecień-grudzień Młodzież: rocznik 2003, 2002 (nieobjęte programem  w roku ubiegłym) lat i ich opiekunowie
Miasto Rybnik   „Rybnickie Dni Promocji Zdrowia” maj - czerwiec Ogół społeczeństwa
Miasto Żory   „Żorski Piknik Rodzinny” sierpień Ogół społeczeństwa
rybnicki   Gminne działania prozdrowotne realizowane przez placówki kulturalno oświatowe marzec - listopad Ogół społeczeństwa
Miasto Sosnowiec   Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Sosnowca 2017 r. Osoby w wieku 60 lat
i powyżej
bieruńsko-lędziński   Program promocji zdrowia dotyczący szczepień dodatkowych niemowląt z ciąż mnogich bezterminowo Dzieci z ciąż mnogich zamieszkałe na terenie gminy Lędziny
pszczyński Suszec Program profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród dzieci i młodzieży w oparciu o szczepienia przeciwko meningokokm z grupy C na lata 2015-2020 w roku 2017 25.03.- 31.12. 2017 r. dzieci w wieku 2 lat , młodzież  w wieku 14 lat    
bieruńsko-lędziński Miasto Imielin Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Imielin na lata 2016-2020 marzec-grudzień 2017 rok Dziewczęta w wieku 13 lat zamieszkałe na terenie miasta Imielin oraz uczęszczające do szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Imielin. Edukacja zdrowotna będzie skierowana do dziewcząt i chłopców oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.
bieruńsko-lędziński   Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób od 60 roku życia                                                               2017 r. osoby od 60 roku życia
wodzisławski Miasto Wodzisław Śląski Program szczepień profilaktycznych dzieci zameldowanych na stałe w Wodzisławiu Śląskim przeciwko bakteriom Neisseria Meningitidis typu C   2017 r. Dwulatki  na stałe zameldowane w Wodzisławiu Śląskim
żywiecki Łodygowice Program szczepień ochronnych przeciwko grypie na lata 2017 - 2020 Program na lata 2017-2020 Wszystkie osoby powyżej 65 roku życia mieszkające na terenie Gminy Łodygowice
żywiecki Łodygowice Program szczepień przeciwko pneumokokom na lata 2017-2020 Program na lata 2017-2020 Wszystkie dzieci w wieku 3 lat mieszkające w Gminie Łodygowice
żywiecki Łodygowice Program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2020 Program na lata 2017-2020 Wszystkie dziewczęta w wieku 12 lat mieszkające w
Gminie Łodygowice