Akcja informacyjna

Samorządowe Programy Zdrowotne

Szczepienie bliżej nas
Samorządowe Programy Zdrowotne realizowane w 2017 r.

Szanowni Państwo,
Szczepienie bliżej nas - to praktyczna wskazówka, gdzie w województwie, powiecie, gminie można skorzystać z bezpłatnych szczepień zalecanych. To szansa, aby bezpłatnie ochronić siebie i swoich bliskich przed niebezpiecznymi chorobami zakaźnymi.

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programu można uzyskać we właściwych dla miejsca zamieszkania jednostkach samorządu terytorialnego (urzędach miast i gmin).

Wykaz opracowany na podstawie informacji przekazanych przez WSSE.

Wybierz województwo

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
małopolskie
opolskie
podkarpackie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie