Akcja informacyjna

Ostatnio dodane artykuły


"Vaccines work" - Europejski Tydzień Szczepień 24 do 30 KWIETNIA 2017
Europejski Tydzień Szczepień będzie obchodzony w dniach od 24 do 30 kwietnia br. Głównym celem tej inicjatywy jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wrażliwych i podatnych grup osób. W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia zwraca szczególną uwagę na potrzeby i korzyści wynikające ze szczepień na każdym etapie życia. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów to "Vaccines work". Więcej informacji na temat obchodów znajdziecie Państwo na stronie WHO.
Szczepienie przeciw pneumokokom bezpłatne
Dzieci urodzone po 31 grudnia  2016 r. objęte zostały bezpłatnymi szczepieniami przeciwko pneumokokom. Bezpłatne szczepienie obejmie dzieci w drugim, czwartym i trzynastym miesiącu życia.
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli: System szczepień ochronnych dzieci
Obowiązujący w Polsce system szczepień ochronnych zapewnia bezpieczeństwo zarówno dzieciom poddawanym szczepieniu, jak i całej populacji. Akcja informacyjna pt. Zaszczep w sobie chęć szczepienia stanowi ważne i rzetelne źródło informacji dla osób zainteresowanych problematyką szczepień ochronnych.
Na podstawie: dokumentu Najwyższej Izby Kontroli: Informacje o wynikach kontroli. System szczepień Ochronnych dzieci. LKR.410.015.00.2015 Nr ewid. 209/2015/P15/080/LKR.
EUROPEJSKI TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ 24-30 kwietnia 2016 r.
Profilaktyka. Ochrona. Szczepienia.
DOMKNIJMY LUKĘ W SZCZEPIENIACH! To hasło przewodnie Europejskiego Tygodnia Szczepień w 2016 roku.
Zmiany w Programie Szczepień Ochronnych na 2016 r.
Program Szczepień Ochronnych na 2016 rok wprowadza kilka istotnych zmian, które dotyczą m.in. szczepionek przeciwko krztuścowi, poliomyelitis i grypie.
VII Ogólnopolski Dzień Szczepień
"Zapobiegaj – Ochraniaj – Szczep" – to hasło VII Ogólnopolskiego Dnia Szczepień. Celem inicjatywy jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszego sposobu zapobiegania chorobom oraz poprawa wiedzy na temat korzyści wynikających ze stosowania szczepień.
Niewiedza jest niebezpieczna. Rozmowa z Markiem Posobkiewiczem Głównym Inspektorem Sanitarnym w ramach akcji "Zaszczep się wiedzą""
Szczepienia są bardzo ważnym obszarem zdrowia publicznego. Współpraca i włączenie w nurt edukacji na rzecz szczepień ochronnych jak najszerszej liczby podmiotów, stanowią cenny wkład w ogólnopolską zintegrowaną politykę na rzecz prewencji chorób zakaźnych.
Chcesz wiedzieć wiecej na temat szczepień ochronnych - Zaszczep się wiedzą
Celem akcji jest promocja rzetelnych źródeł informacji na temat szczepień. Głównym narzędziem jest przyjazna witryna internetowa, na której osoby stojące przed decyzją: "szczepić, czy nie szczepić?" mogą znaleźć sprawdzone źródła wiedzy na temat szczepionek i szczepień.
Zaszczep się przeciwko grypie
Rok 2015 został ogłoszony rokiem walki z powikłaniami pogrypowymi
1 października - Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy
Kto się boi szczepień?
Specjalnie dla Akcji informacyjnej z profesorem Andrzejem Zielińskim z Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny rozmawiamy na temat szczepień ochronnych.
ABC Szczepienia ochronne.
Praktyczny poradnik dla rodziców dzieci do 2. roku życia
Główny Inspektorat Sanitarny przygotował poradnik pod tytułem: "ABC Szczepienia ochronne. Praktyczny poradnik dla rodziców dzieci do 2. roku życia."
Poradnik ma za zadanie m.in. przybliżyć Rodzicom problematykę szczepień ochronnych oraz przygotować ich do kolejnych wizyt w punkcie szczepień.
Europejski Tydzień Szczepień 2015 rok
Hasło Zaszczep w sobie chęć szczepienia już kolejny raz jest hasłem przewodnim obchodzonego w Polsce Europejskiego Tygodnia Szczepień, który w tym roku przypada na 20-24 kwietnia. Stałym celem tej inicjatywy jest podkreślanie znaczenia szczepień dla ochrony przed chorobami zakaźnymi, którym można zapobiegać poprzez stosowanie tej formy profilaktyki.
Szczepienia BCG - konsensus ekspertów w sprawie miejscowych i uogólnionych niepożądanych odczynów poszczepiennych
Zapalenie kości śródręcza oraz pojedyńcze ropnie skórne w przebiegu uogólnionego zakażenia prątkiem Mycobacterium bovis u dziecka z ciężkim złożonym niedoborem odporności Propozycja standardu postępowania u dzieci z miejscowym NOP po szczepieniu BCG jest nie tylko ważne z punktu widzenia racjonalnego postępowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ale także jest wyrazem respektowania praw pacjenta do leczenia według odpowiednich standardów medycznych.
Specjalnie dla Akcji informacyjnej rozmawiamy z prof. dr hab. n. med. Prof. nadzw. Marią Korzeniewską-Koseła na temat gruźlicy - choroby, która nie pozwala o sobie zapomnieć.
Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), każdego roku na gruźlicę zapada około 9 milionów osób. W 2013 roku z powodu tej choroby umarło 1,5 miliona osób, w tej liczbie około 80 tysięcy zgonów to zgony dzieci. Jeśli spadek zapadalności na gruźlicę będzie postępował w dotychczasowym tempie, to w 2035 roku nie będzie jeszcze kraju na świecie, w którym gruźlica została wyeliminowana.
Zmiany w Programie Szczepień Ochronnych na 2015 r.
Po wejściu w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych zmienia się Program Szczepień Ochronnych na 2015 rok.
SENTINEL - zintegrowany system nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego nad grypą
Specjalnie dla Akcji informacyjnej Prof. dr hab. Lidia B. Brydak, prof. zw., wyjaśnia rolę lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy medycyny rodzinnej, w Europejskim Nadzorze nad Grypą SENTINEL.
Szczepienie przeciwko grypie. Profilaktyka na start
Profilaktyka zagrożeń i chorób w okresie ciąży stanowi niezbędny warunek zachowania zdrowia matki i zdrowego startu w życie jej dziecka. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa jest troską i obowiązkiem każdego rodzica. Szczepienia przeciwko grypie z użyciem szczepionek inaktywowanych u kobiet ciężarnych są skuteczne, bezpieczne i zapobiegają zachorowaniom zarówno u matki jak i u dziecka. Zapoznaj się z opinią eksperta na temat szczepień przeciwko grypie dla kobiet w ciąży.
Progam Szczepień Ochronnych na 2015 r.
Główny Inspektor Sanitarny ogłasza w formie komunikatu, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia, Program Szczepień Ochronnych na dany rok, ze szczegółowymi wskazaniami dotyczącymi stosowania poszczególnych szczepionek, wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej, przepisów prawa oraz zaleceń, w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego realizację tego programu.
Program Szczepień Ochronnych na 2015 rok stanowi załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych.
Rzecz o skutecznej komunikacji Lekarz - Rodzic/Pacjent
Autorytet eksperta nie bierze się z gładko wrażanej określeniami niezrozumiałymi dla innych wiedzy, ale z prostego wyjaśnienia spraw trudnych lub nieznanych. Autorytet lekarza wynika również z jego otwartej postawy na pytania oraz rzetelnej i spokojnej konfrontacji innych doniesień z własną wiedzą. Jak postępować, aby przekazać pacjentowi/rodzicowi dziecka wszystko, co wydaje nam się istotne oraz dowiedzieć się wszystkiego, co chcemy wiedzieć. Jak współpracować z pacjentem/rodzicem na rzecz zdrowia jego dziecka. Przeczytaj na czym polega skuteczna komunikacja na gruncie lekarz-rodzic/pacjent.
Rzecz o skutecznej komunikacji Rodzic-Lekarz
Jak postępować, aby przekazać lekarzowi wszystko, co wydaje nam się istotne oraz dowiedzieć się wszystkiego, co chcemy wiedzieć. Jak współpracować z lekarzem na rzecz zdrowia naszego dziecka. Przeczytaj na czym polega skuteczna komunikacja na gruncie pacjent-lekarz.
Rzecz o skutecznej komunikacji na gruncie Lekarz-Pacjent
Komunikowanie się ludzi to nie jest jedynie proces przekazywania (wymiany) informacji między jej uczestnikami, to coś więcej...
Komunikacja to współpraca ludzi w zakresie porozumienia się i połączenia we wspólnym zrozumieniu, odczuwaniu czy działaniu. Człowiek ma do tego specjalne wyposażenie, które pozwala mu realizować specyficznie ludzkie cele, wychodzące daleko poza biologiczny aspekt życia. Komunikowanie się jest jednak kluczowe również wtedy, kiedy o tę ochronę życia chodzi, o stwarzanie jak najlepszego środowiska fizjologicznego do funkcjonowania.
Dzień Zwalczania Grypy - 30 października 2014 r.
Dzień 30 października jest dedykowany budowaniu świadomości zagrożeń związanych z zakażeniem wirusem grypy oraz korzyści wynikających ze stosowania szczepień ochronnych przeciw grypie.
Szczepienia kobiet planujących ciążę i szczepienia w czasie ciąży - dr n. med. Ewa Duszczyk
Szczepienie kobiet w ciąży może zapewnić ochronę przed poważnymi chorobami zakaźnymi jej i jej dziecku. Ciąża nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do szczepień.
Dziecko w żłobku – szczepienia obowiązkowe i zalecane.
Jeśli rodzice planują umieszczenie dziecka w żłobku powinni być poinformowani już w czasie pierwszej wizyty u pediatry lub lekarza rodzinnego o możliwości rozszerzenia ochrony przed chorobami zakaźnymi o szczepienia zalecane.
Zapoznaj się ze szczepieniami, które są obowiązkowe i zalecane dzieciom uczęszczającym do żłobka.
Wywiad z ekspertem - prof. dr hab. Lidia Brydak
Zaszczep się przeciwko grypie - specjalnie dla Akcji informacyjnej rozmawiamy z prof. dr hab. Lidią Brydak na temat grypy i szczepień ochronnych.
Ekspert wyjaśnia - dr n. med. Piotr Kajfasz
Podróże do krajów tropikalnych wiążą się z realnym zagrożeniem chorobą zakaźną. Niektórym infekcjom można zapobiec dzięki szczepieniom ochronnym. Immunizację należy rozpocząć nie później niż 6 tygodni przed planowaną podróżą.
Wywiad z ekspertem - dr n. med. Wacław Leszek Nahorski
Zdrowie w podróży - specjalnie dla Akcji informacyjnej rozmawiamy z  dr n. med. Wacławem Leszkiem Nahorskim na temat bezpiecznego podróżowania do egzotycznych zakątków świata.
Profilaktyka malarii - dr n. med. Piotr Kajfasz
Malaria jest obecnie jedną z trzech najważniejszych, oprócz AIDS i gruźlicy, chorób zakaźnych w świecie. Z powodu malarii umiera około 660 tysięcy ludzi każdego roku.
Szczepienia kobiet planujących ciążę i szczepienia w czasie ciąży - dr n. med. Ewa Duszczyk
Szczepienie kobiet w ciąży może zapewnić ochronę przed poważnymi chorobami zakaźnymi jej i jej dziecku. Ciąża nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do szczepień.
Strategia kokonowa. Szczepienie przeciwko zakażeniom pneumokokowym - prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska
Strategia kokonowa pozwala chronić osoby najbardziej podatne na zakażenie i może okazać się niezwykle pożyteczna w aspekcie chorób wywołanych przez pneumokoki.
Szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym. Rekomendacje ekspertów - prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska
Dwoinka zapalenia płuc, Streptococcus pneumoniae, zwana potocznie pneumokokiem, jest uważana za jedną z głównych przyczyn zachorowań i zgonów z powodu chorób zakaźnych na świecie.
Wywiad z ekspertem - dr n. med. Wacław Leszek Nahorski
Zdrowie w podróży - specjalnie dla Akcji informacyjnej rozmawiamy z  dr n. med. Wacławem Leszkiem Nahorskim na temat bezpiecznego podróżowania do egzotycznych zakątków świata.
Profilaktyka malarii
Malaria jest obecnie jedną z trzech najważniejszych, oprócz AIDS i gruźlicy, chorób zakaźnych w świecie. Ryzyko zachorowania na malarię obejmuje obecnie ponad 40% populacji świata (powyżej 3,3 mld ludzi). Liczbę nowych zachorowań szacuje się na ponad 200 milionów rocznie. Z powodu malarii umiera około 660 tysięcy ludzi każdego roku. Na zachorowanie najbardziej narażone są dzieci do 5 roku życia i kobiety ciężarne mieszkające na terenach endemicznych dla malarii oraz osoby nie odporne (nie posiadające swoistych przeciwciał), podróżujące m.in. z Europy do krajów endemicznego lub epidemicznego występowania malarii. Liczbę przypadków malarii zawlekanych do Europy ocenia się na około 10.000 rocznie.
Szczepienia kobiet planujących ciążę i szczepienia w czasie ciąży
Szczepienie kobiet w ciąży może zapewnić ochronę przed poważnymi chorobami zakaźnymi jej i jej dziecku. Ciąża nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do szczepień. Jednocześnie należy zachęcać kobiety, które nie są w ciąży do szczepień nie tylko siebie, ale i członków ich rodzin, wyjaśnia dr n. med. Ewa Duszczyk, lekarz pediatra, autorka licznych publikacji dotyczących chorób zakaźnych i szczepień ochronnych.
Szczepienie przeciwko zakażeniom pneumokokowym. Strategia kokonowa.
Prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska wypowiada się na temat zastosowania strategii kokonowej w ramach szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom.
"Strategia kokonowa" szczepień polega na szczepieniu osób z najbliższego otoczenia pacjenta (dziecka lub dorosłego), który może zachorować, ale nie może być zaszczepiony np. z powodu zbyt młodego wieku, lub przeciwwskazań do szczepienia. Strategia kokonowa pozwala chronić osoby najbardziej podatne na zakażenie i może okazać się niezwykle pożyteczna w aspekcie chorób wywołanych przez pneumokoki, które szczególnie zagrażają niemowlętom i dzieciom poniżej 2. r.ż. oraz osobom dorosłym powyżej 65. r.ż.
Szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym
Dwoinka zapalenia płuc, Streptococcus pneumoniae, zwana potocznie pneumokokiem, jest uważana za jedną z głównych przyczyn zachorowań i zgonów z powodu chorób zakaźnych na świecie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), każdego roku z powodu zakażenia Streptococcus pneumoniae na świecie umiera około jeden milion dzieci.
Europejski Tydzień Szczepień
Europejski Tydzień Szczepień w Polsce obchodzony będzie pod hasłem Zaszczep w sobie chęć szczepienia w dniach od 22 do 26 kwietnia.
Światowy Dzień Zdrowia
Światowy Dzień Zdrowia odbędzie się 7 kwietnia 2014 r. Tematem przewodnim będą choroby przenoszone przez wektory.
Wywiad z ekspertem - prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska
Prewencja opłaca się najbardziej - specjalnie dla Akcji informacyjnej rozmawiamy z prof. dr hab. n. med. Ewą Bernatowską na temat szczepień ochronnych.
Samorządowe Programy Zdrowotne 2014 r.
Szanowni Państwo,
Szczepienie bliżej nas – to praktyczna wskazówka, gdzie w województwie, powiecie, gminie można skorzystać z bezpłatnych szczepień zalecanych. To szansa, aby bezpłatnie ochronić siebie i swoich bliskich przed niebezpiecznymi chorobami zakaźnymi.
Ankieta "Grypa – choroba, na którą się godzimy"
Szanowni Państwo,
niepokojące dane sondażu CBOS wskazują, iż zaledwie 7% dorosłych mieszkańców Polski deklaruje, że w obecnym sezonie jesienno-zimowym zaszczepiło się przeciwko grypie. Poznanie Państwa opinii na temat skuteczności, bezpieczeństwa oraz dostępności szczepionek przeciwko grypie, pozwoli nam na bardziej efektywne działania na rzecz tej formy profilaktyki.
Wywiad z ekspertem - dr n. med. Beata Małecka–Libera, poseł na Sejm
W specjalnym wywiadzie dla Akcji informacyjnej Pani Poseł mówi na temat prac Komisji Zdrowia na rzecz szczepień ochronnych.
Nadzór nad ostrymi porażeniami wiotkimi
Specjalnie dla Akcji informacyjnej dr med. Iwona Paradowska – Stankiewicz, konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii, pracownik Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH wyjaśnia zasady nadzoru nad ostrymi porażeniami wiotkimi (OPW) spowodowanymi przez szczepy wirusa polio oraz tryb postępowania z zachorowaniami przebiegającymi z objawami ostrych porażeń wiotkich.
Komentarz Głównego Inspektora Sanitarnego dot. przypadków celowego zakażania przez rodziców swoich dzieci chorobami zakaźnymi w trakcie tzw. ospa-party
W ostatnich latach nasila się zjawisko celowego zakażania przez rodziców swoich dzieci w trakcie tzw. ospa-party. Rodzice ci kierując się w swoim mniemaniu dobrem dziecka w sposób świadomy narażają dziecko na zakażenie wirusami wywołującymi choroby zakaźne wieku dziecięcego poprzez celowe kontaktowanie własnego dziecka z innym dzieckiem aktualnie chorym na tę chorobę zakaźną i z zamiarem wywołania u dziecka zachorowania na tę chorobę. Działania te zazwyczaj są motywowane chęcią wytworzenia u dziecka trwałej odporności przeciwko chorobom zakaźnym w następstwie ich przebycia, które to działanie rodzice często traktują, jako działanie alternatywne do szczepień ochronnych. Jednak wobec powszechnej dostępności skutecznych i bezpiecznych szczepionek przeciw tym chorobom zakaźnym, celowe zakażanie dzieci jest działaniem nie dającym się uzasadnić medycznie i szkodzącym dziecku, ponieważ może narazić dzieci na ciężki przebieg chorób zakaźnych oraz ich powikłania, w tym prowadzące do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet zgonu. Celowe zakażenie dziecka chorobą zakaźną narusza dobro dziecka, jest sprzeczne z interesem społecznym i narusza obowiązujące normy prawne.
Szczepienie czy ospa-party?
Ospa - naciek zapalny Dr n. med. Ewa Duszczyk, lekarz pediatra wypowiada się na temat szkodliwej praktyki ospa-party:
"Jestem przeciwniczką świadomego narażania dzieci na zakażenie wirusem ospy wietrznej. Jestem przeciwniczką ospa-party. W codziennej pracy widzę skutki takich nie zawsze przemyślanych decyzji. Jest lepszy sposób profilaktyki, jakim są szczepienia ochronne."
Wywiad z dr med. Iwoną Paradowską – Stankiewicz
Specjalnie dla Akcji informacyjnej z dr med. Iwoną Paradowską – Stankiewicz, konsultantem krajowym w dziedzinie epidemiologii, pracownikiem Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH rozmawiamy na temat wpływu ruchów antyszczepionkowych na stan zaszczepienia populacji.
Finał V Ogólnopolskiego Dnia Szczepień
Zapobiegaj - Ochraniaj - Szczep - to hasło tegorocznego Ogólnopolskiego Dnia Szczepień, który odbędzie się dnia 13 grudnia 2013 r. w Warszawie.
Zmiany w Programie Szczepień Ochronnych na rok 2014
31 października 2013 r. ogłoszono komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2014 (Dz. Urz. MZ poz. 43). Zmiany dotyczą w szczególności szczepień zalecanych przeciwko grypie oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poprzez poszerzenie katalogu osób, którym zaleca się szczepienia.
Zaszczep się przeciwko grypie
Sezon wzmożonych zachorowań na grypę trwa od października do kwietnia, przy czym szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem. Do zakażenia dochodzi przez kontakt z wirusem grypy, np. podczas kaszlu lub przez dotyk. Wirus może być obecny na różnych przedmiotach. Wykazano, że może on przeżyć na plastikowej lub metalowej powierzchni przez 24 do 48 godzin, a na chusteczkach higienicznych 8 do 12 godzin. Zachorowania na grypę mogą wywoływać poważne powikłania.
Zaszczep się przeciwko grypie!