Akcja informacyjna

Akty prawne, stanowiska i komentarze

Przeprowadzanie szczepień ochronnych w Polsce odbywa się zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa. Podstawowym aktem prawnym dotyczącym szczepień ochronnych jest ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ustawa określa sposób kwalifikacji do szczepień, prowadzenia i przekazywania dokumentacji medycznej dotyczącej szczepień oraz sprawozdawczości w tym zakresie.