Akcja informacyjna

Aktualności

Zmiany w Programie Szczepień Ochronnych na rok 2014.

31 października 2013 r. ogłoszono komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2014 (Dz. Urz. MZ poz. 43). Zmiany dotyczą w szczególności szczepień zalecanych przeciwko grypie oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poprzez poszerzenie katalogu osób, którym zaleca się szczepienia.

Część I PSO Szczepienia obowiązkowe

Szczepienie przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi szczepionkami ze zmniejszoną zawartością komponentów błoniczego i krztuścowego (dTap) można stosować u dzieci po ukończeniu 7. roku życia, które nie otrzymały dawki przypominajacej szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (DTaP) w 6. roku życia. Ponadto uzupełniono informację dotyczacą szczepień obowiązkowych przeciwko tężcowi i błonicy u dzieci w wieku 14 lat, zgodnie z którą należy zachować odstęp, według zaleceń producenta, pomiędzy dawkami przypominającymi szczepionki.

Część II PSO Szczepienia zalecane

  • Szczepienie zalecane przeciwko WZW typu B - rozszerzono katalog o osoby przewlekle chore o wysokim ryzyku zakażenia: z chorobami przebiegającymi z niedoborem odporności, w tym leczonych immunosupresyjnie, chorym z cukrzycą oraz pacjentom dializowanym.
  • Szczepienie zalecane przeciwko grypie – poszerzono katalog osób, którym zaleca się szczepienie, włączono m.in. dzieci przewlekle chore (powyżej 6 miesiąca życia) oraz z grup ryzyka (6. miesiąc życia do 18. roku życia).