Akcja informacyjna

Aktualności

Program Szczepień Ochronnych na 2016 r.

Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2016 wykonuje upoważnienie ustawowe dla Głównego Inspektora Sanitarnego zawarte w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.).

Program Szczepień Ochronnych na 2016 rok jest dokumentem o charakterze technicznym przeznaczonym dla lekarzy oraz pielęgniarek będących realizatorami obowiązkowych szczepień ochronnych i zawiera informacje, a także zgodne z aktualną wiedzą medyczną wytyczne nt. sposobu realizacji obowiązku szczepień ochronnych, w tym wskazuje wiek, przesłanki wynikające ze stanu zdrowia i przesłanki epidemiologiczne, zgodnie z którymi dane szczepienie powinno zostać przeprowadzane.

  Zmiany w PSO na 2016 r.:
 • Szczepienia przeciwko poliomyelitis:
  Wprowadzono i doprecyzowano zapisy wynikające z decyzji dotyczącej zastąpienia szczepionki atenuowanej poliwalentnej tOPV (1,2,3 typ wirusa) szczepionką inaktywowaną IPV (typ 1, 2, 3 wirusa polio), poprzez m. in. wskazanie, że trójwalentną szczepionkę tOPV należy stosować do wyczerpania zapasów lecz nie później, niż do dnia 31 marca 2016; od 1 kwietnia 2016 r. należy szczepić wyłącznie szczepionką inaktywowaną (IPV) poliwalentną (zawierającą antygeny 1, 2, 3 typu wirusa).
 • Szczepienie przypominające przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi.
  Dostosowano zapisy w związku z wprowadzeniem szczepienia przypominającego przeciw krztuścowi w 14 roku życia ¬– szczepionką dTap w miejsce szczepienia szczepionką Td.
  1. Wprowadzono alternatywny schemat szczepień w 2 roku życia z uwzględnieniem szczepionek wysokoskojarzonych przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (DTP), inwazyjnym zakażeniom Haemophilus influenzae typu b (HiB), poliomyelitis (IPV) – DTPa-IPV-HIB (5w1) oraz uzupełniono wskazania do szczepień zalecanych o wskazania służące realizacji strategii kokonowej:
  2. przeciw krztuścowi – u osób z otoczenia noworodków i małych niemowląt, a także u kobiet w ciąży lub planujących ciążę,
  3. przeciw pneumokokom – u osób mających bliski kontakt zawodowy lub rodzinny z dziećmi w wieku poniżej 5 roku życia oraz z osobami w wieku podeszłym lub przewlekle chorymi.
 • Szczepienia zalecane przeciwko grypie.
  Dookreślono wiek do stosowania szczepionki przeciwko grypie poprzez zastosowanie zapisu: „od ukończenia szóstego miesiąca życia”.