Akcja informacyjna

Aktualności

Zmiany w Programie Szczepień Ochronnych na 2015 r.

W związku z wejściem z dniem 20 lutego 2015 roku w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182 poz. 1086) zmienia się Program Szczepień Ochronnych.

W Programie Szczepień Ochronnych na rok 2015 uwzględniono zmiany dostosowujące wynikające z przepisów ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych:

  1. zmiany wynikające z bardziej precyzyjnego określenia w przepisach zmienionego § 3 pkt 8 lit. c i d ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia grup dzieci zobowiązanych do poddawania się szczepieniom przeciw ospie wietrznej – w ślad za rozporządzeniem w zmienionym PSO na rok 2015 w części B Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie dodano informację, że obowiązkiem szczepień przeciw ospie wietrznej są dzieci do 12 roku życia przebywające w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, rodzinnych domach dziecka, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, a także dzieci przebywające w żłobkach lub klubach dziecięcych;
  2. zmiany związane z rozszerzeniem w przepisach zmienionego § 3 pkt 12 lit. g ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B na osoby w fazie zaawansowanej choroby nerek z filtracją kłębuszkową poniżej 30 ml/min oraz osoby dializowane – w ślad za rozporządzeniem w zmienionym PSO na rok 2015 w części B Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie dodano informację, że obowiązkiem szczepień przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby są objęte osoby w fazie zaawansowanej choroby nerek z filtracją kłębuszkową poniżej 30 ml/min oraz osoby dializowane (tym samym osoby te obecnie nie są już uwzględnione w części III PSO Szczepienia zalecane - niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia), a ponadto dodano komentarz w brzmieniu "U osób w fazie zaawansowanej choroby nerek z filtracją kłębuszkową poniżej 30 ml/min oraz u osób dializowanych dawki przypominające należy podawać według wskazań producenta szczepionki oraz zaleceń lekarza, jeśli stężenie przeciwciał anty HBs jest poniżej poziomu ochronnego (10 j.m./l). Zaleca się badanie poziomu przeciwciał co 6 – 12 miesięcy";
  3. zmiany redakcyjne związane z usunięciem w przepisach zmienionego § 3 pkt 12 lit. b w zmienionym PSO na rok 2015 w części B Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie zastąpiono określenie "studentów szkół medycznych" na "uczniów szkół medycznych".