Akcja informacyjna

Aktualności

Progam Szczepień Ochronnych na 2015 r.

    Obowiązujący Program Szczepień Ochronnych składa się z trzech części:
  • Szczepienia obowiązkowe - kalendarz szczepień.
    • Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku.
    • Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie.
  • Szczepienia zalecane - niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia.
  • Informacje uzupełniające.

Program Szczepień Ochronnych na rok 2015 stanowi załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2015 na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.