Akcja informacyjna

Aktualności


Szczepienie przeciw pneumokokom bezpłatne
Dzieci urodzone po 31 grudnia  2016 r. objęte zostały bezpłatnymi szczepieniami przeciwko pneumokokom. Bezpłatne szczepienie obejmie dzieci w drugim, czwartym i trzynastym miesiącu życia.
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli: System szczepień ochronnych dzieci
Obowiązujący w Polsce system szczepień ochronnych zapewnia bezpieczeństwo zarówno dzieciom poddawanym szczepieniu, jak i całej populacji. Akcja informacyjna pt. Zaszczep w sobie chęć szczepienia stanowi ważne i rzetelne źródło informacji dla osób zainteresowanych problematyką szczepień ochronnych.
Na podstawie: dokumentu Najwyższej Izby Kontroli: Informacje o wynikach kontroli. System szczepień Ochronnych dzieci. LKR.410.015.00.2015 Nr ewid. 209/2015/P15/080/LKR.
EUROPEJSKI TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ 24-30 kwietnia 2016 r.
Profilaktyka. Ochrona. Szczepienia.
DOMKNIJMY LUKĘ W SZCZEPIENIACH! To hasło przewodnie Europejskiego Tygodnia Szczepień w 2016 roku.
Zmiany w Programie Szczepień Ochronnych na 2016 r.
Program Szczepień Ochronnych na 2016 rok wprowadza kilka istotnych zmian, które dotyczą m.in. szczepionek przeciwko krztuścowi, poliomyelitis i grypie.
VII Ogólnopolski Dzień Szczepień
"Zapobiegaj – Ochraniaj – Szczep" – to hasło VII Ogólnopolskiego Dnia Szczepień. Celem inicjatywy jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszego sposobu zapobiegania chorobom oraz poprawa wiedzy na temat korzyści wynikających ze stosowania szczepień.
Niewiedza jest niebezpieczna. Rozmowa z Markiem Posobkiewiczem Głównym Inspektorem Sanitarnym w ramach akcji "Zaszczep się wiedzą"
Szczepienia są bardzo ważnym obszarem zdrowia publicznego. Współpraca i włączenie w nurt edukacji na rzecz szczepień ochronnych jak najszerszej liczby podmiotów, stanowią cenny wkład w ogólnopolską zintegrowaną politykę na rzecz prewencji chorób zakaźnych.
Chcesz wiedzieć wiecej na temat szczepień ochronnych - Zaszczep się wiedzą
Celem akcji jest promocja rzetelnych źródeł informacji na temat szczepień. Głównym narzędziem jest przyjazna witryna internetowa, na której osoby stojące przed decyzją: "szczepić, czy nie szczepić?" mogą znaleźć sprawdzone źródła wiedzy na temat szczepionek i szczepień.
Zaszczep się przeciwko grypie
Rok 2015 został ogłoszony rokiem walki z powikłaniami pogrypowymi
1 października - Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy
Kto się boi szczepień?
Specjalnie dla Akcji informacyjnej z profesorem Andrzejem Zielińskim z Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny rozmawiamy na temat szczepień ochronnych.
ABC Szczepienia ochronne.
Praktyczny poradnik dla rodziców dzieci do 2. roku życia
Główny Inspektorat Sanitarny przygotował poradnik pod tytułem: "ABC Szczepienia ochronne. Praktyczny poradnik dla rodziców dzieci do 2. roku życia."
Poradnik ma za zadanie m.in. przybliżyć Rodzicom problematykę szczepień ochronnych oraz przygotować ich do kolejnych wizyt w punkcie szczepień.
Europejski Tydzień Szczepień 20 – 24 kwietnia 2015 rok
Hasło Zaszczep w sobie chęć szczepienia już kolejny raz jest hasłem przewodnim obchodzonego w Polsce Europejskiego Tygodnia Szczepień, który w tym roku przypada na 20-24 kwietnia. Stałym celem tej inicjatywy jest podkreślanie znaczenia szczepień dla ochrony przed chorobami zakaźnymi, którym można zapobiegać poprzez stosowanie tej formy profilaktyki.
Zmiany w Programie Szczepień Ochronnych na 2015 r.
Po wejściu w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych zmienia się Program Szczepień Ochronnych na 2015 rok.
Progam Szczepień Ochronnych na 2015 r.
Główny Inspektor Sanitarny ogłasza w formie komunikatu, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia, Program Szczepień Ochronnych na dany rok, ze szczegółowymi wskazaniami dotyczącymi stosowania poszczególnych szczepionek, wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej, przepisów prawa oraz zaleceń, w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego realizację tego programu.
Program Szczepień Ochronnych na 2015 rok stanowi załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych.
Zasady skutecznej komunikacji
Komunikowanie się ludzi to nie jest jedynie proces przekazywania (wymiany) informacji między jej uczestnikami, to coś więcej...
Komunikacja to współpraca ludzi w zakresie porozumienia się i połączenia we wspólnym zrozumieniu, odczuwaniu czy działaniu. Człowiek ma do tego specjalne wyposażenie, które pozwala mu realizować specyficznie ludzkie cele, wychodzące daleko poza biologiczny aspekt życia. Komunikowanie się jest jednak kluczowe również wtedy, kiedy o tę ochronę życia chodzi, o stwarzanie jak najlepszego środowiska fizjologicznego do funkcjonowania.
Dzień Zwalczania Grypy - 30 października 2014 r.
Dzień 30 października jest dedykowany budowaniu świadomości zagrożeń związanych z zakażeniem wirusem grypy oraz korzyści wynikających ze stosowania szczepień ochronnych przeciw grypie.
Małe ukąszenie - duży problem. Choroby przenoszone przez wektory
"Wektory takie jak komary, muchy piaskowe oraz kleszcze mogą przenosić choroby zakaźne zarówno w Regionie Europejskim WHO jak i na całym świecie. Wiele z tych wektorów to owady ssące krew i przenoszące choroby przez ukąszenia."
Europejski Tydzień Szczepień
Europejski Tydzień Szczepień w Polsce obchodzony będzie pod hasłem Zaszczep w sobie chęć szczepienia w dniach od 22 do 26 kwietnia.
Światowy Dzień Zdrowia
Światowy Dzień Zdrowia odbędzie się 7 kwietnia 2014 r. Tematem przewodnim będą choroby przenoszone przez wektory.
Ankieta "Grypa – choroba, na którą się godzimy"
Niepokojące dane sondażu CBOS wskazują, iż zaledwie 7% dorosłych mieszkańców Polski deklaruje, że w obecnym sezonie jesienno-zimowym zaszczepiło się przeciwko grypie. Poznanie Państwa opinii na temat skuteczności, bezpieczeństwa oraz dostępności szczepionek przeciwko grypie, pozwoli nam na bardziej efektywne działania na rzecz tej formy profilaktyki.
Zaszczep się przeciwko grypie
Sezon wzmożonych zachorowań na grypę trwa od października do kwietnia, przy czym szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem. Do zakażenia dochodzi przez kontakt z wirusem grypy, np. podczas kaszlu lub przez dotyk. Wirus może być obecny na różnych przedmiotach. Wykazano, że może on przeżyć na plastikowej lub metalowej powierzchni przez 24 do 48 godzin, a na chusteczkach higienicznych 8 do 12 godzin. Zachorowania na grypę mogą wywoływać poważne powikłania.
Zaszczep się przeciwko grypie!
Komentarz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący przypadków celowego zakażania przez rodziców swoich dzieci chorobami zakaźnymi w trakcie tzw. ospa-party
W ostatnich latach nasila się zjawisko celowego zakażania przez rodziców swoich dzieci w trakcie tzw. ospa-party. Rodzice kierując się w swoim mniemaniu dobrem dziecka w sposób świadomy narażają dziecko na zakażenie wirusami wywołującymi choroby zakaźne wieku dziecięcego poprzez celowe kontaktowanie własnego dziecka z innym dzieckiem aktualnie chorym na tę chorobę zakaźną i z zamiarem wywołania u dziecka zachorowania na tę chorobę. Działania te zazwyczaj są motywowane chęcią wytworzenia u dziecka trwałej odporności przeciwko chorobom zakaźnym w następstwie ich przebycia, które to działanie rodzice często traktują, jako działanie alternatywne do szczepień ochronnych. Jednak wobec powszechnej dostępności skutecznych i bezpiecznych szczepionek przeciw tym chorobom zakaźnym, celowe zakażanie dzieci jest działaniem nie dającym się uzasadnić medycznie i szkodzącym dziecku, ponieważ może narazić dzieci na ciężki przebieg chorób zakaźnych oraz ich powikłania, w tym prowadzące do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet zgonu. Celowe zakażenie dziecka chorobą zakaźną narusza dobro dziecka, jest sprzeczne z interesem społecznym i narusza obowiązujące normy prawne.
Finał V Ogólnopolskiego Dnia Szczepień
Zapobiegaj - Ochraniaj - Szczep - to hasło V Ogólnopolskiego Dnia Szczepień, który odbędzie się dnia 13 grudnia 2013 r. w Warszawie.
Zmiany w Programie Szczepień Ochronnych na rok 2014
31 października 2013 r. ogłoszono komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2014 (Dz. Urz. MZ poz. 43). Zmiany dotyczą w szczególności szczepień zalecanych przeciwko grypie oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poprzez poszerzenie katalogu osób, którym zaleca się szczepienia.