Zaszczep w sobie chęć szczepieniaZaszczep w sobie chęć szczepienia to akcja informacyjna na temat szczepień ochronnych przygotowana przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy ekspertów w dziedzinie wakcynologii. Akcja ma na celu promocję szczepień ochronnych, jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym.

  Chcesz wiedzieć więcej na temat:
 • praktycznych i organizacyjnych aspektów realizacji Programu Szczepień Ochronnych w Polsce
 • zmian w tej dziedzinie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie.

Ostatnio dodane artykuły

 • SENTINEL - zintegrowany system nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego nad grypą
  Specjalnie dla Akcji informacyjnej Prof. dr hab. Lidia B. Brydak, prof. zw., wyjaśnia rolę lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy medycyny rodzinnej, w Europejskim Nadzorze nad Grypą SENTINEL.
 • Szczepienie przeciwko grypie. Profilaktyka na start
  Profilaktyka zagrożeń i chorób w okresie ciąży stanowi niezbędny warunek zachowania zdrowia matki i zdrowego startu w życie jej dziecka. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa jest troską i obowiązkiem każdego rodzica. Szczepienia przeciwko grypie z użyciem szczepionek inaktywowanych u kobiet ciężarnych są skuteczne, bezpieczne i zapobiegają zachorowaniom zarówno u matki jak i u dziecka. Zapoznaj się z opinią eksperta na temat szczepień przeciwko grypie dla kobiet w ciąży.
 • Progam Szczepień Ochronnych na 2015 r.
  Główny Inspektor Sanitarny ogłasza w formie komunikatu, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia, Program Szczepień Ochronnych na dany rok, ze szczegółowymi wskazaniami dotyczącymi stosowania poszczególnych szczepionek, wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej, przepisów prawa oraz zaleceń, w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego realizację tego programu.
  Program Szczepień Ochronnych na 2015 rok stanowi załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych.
 • Zasady skutecznej komunikacji
  Komunikowanie się ludzi to nie jest jedynie proces przekazywania (wymiany) informacji między jej uczestnikami, to coś więcej...
  Komunikacja to współpraca ludzi w zakresie porozumienia się i połączenia we wspólnym zrozumieniu, odczuwaniu czy działaniu. Człowiek ma do tego specjalne wyposażenie, które pozwala mu realizować specyficznie ludzkie cele, wychodzące daleko poza biologiczny aspekt życia. Komunikowanie się jest jednak kluczowe również wtedy, kiedy o tę ochronę życia chodzi, o stwarzanie jak najlepszego środowiska fizjologicznego do funkcjonowania.
 • CIEPŁO. Rzecz o skutecznej komunikacji
  Autorytet eksperta nie bierze się ze sprawnego posługiwania się profesjonalnym, ale często hermetycznym językiem lecz z umiejętności przystępnego wyjaśniania spraw trudnych, nieznanych. Wynika również z otwartej postawy na pytania i spokojnej konfrontacji innych doniesień z własną wiedzą.
  Jak postępować, aby przekazać pacjentowi/rodzicowi dziecka wszystko, co wydaje nam się istotne oraz dowiedzieć się wszystkiego, co chcemy wiedzieć. Jak współpracować z pacjentem/rodzicem na rzecz zdrowia jego dziecka. Przeczytaj na czym polega skuteczna komunikacja na gruncie lekarz-rodzic/pacjent.
 • Przychodzi Pacjent do lekarza... Rzecz o skutecznej komunikacji
  Jak postępować, aby przekazać lekarzowi wszystko, co wydaje nam się istotne oraz dowiedzieć się wszystkiego, co chcemy wiedzieć. Jak współpracować z lekarzem na rzecz zdrowia naszego dziecka. Przeczytaj na czym polega skuteczna komunikacja na gruncie pacjent-lekarz.
Pokaż pełną listę