Zaszczep w sobie chęć szczepieniaZaszczep w sobie chęć szczepienia to akcja informacyjna na temat szczepień ochronnych przygotowana przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy ekspertów w dziedzinie wakcynologii. Akcja ma na celu promocję szczepień ochronnych, jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym.

  Chcesz wiedzieć więcej na temat:
 • praktycznych i organizacyjnych aspektów realizacji Programu Szczepień Ochronnych w Polsce
 • zmian w tej dziedzinie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie.

Ostatnio dodane artykuły

 • Specjalnie dla Akcji informacyjnej rozmawiamy z prof. dr hab. n. med. Prof. nadzw. Marią Korzeniewską-Koseła na temat gruźlicy - choroby, która nie pozwala o sobie zapomnieć.
  Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), każdego roku na gruźlicę zapada około 9 milionów osób. W 2013 roku z powodu tej choroby umarło 1,5 miliona osób, w tej liczbie około 80 tysięcy zgonów to zgony dzieci. Jeśli spadek zapadalności na gruźlicę będzie postępował w dotychczasowym tempie, to w 2035 roku nie będzie jeszcze kraju na świecie, w którym gruźlica została wyeliminowana.
 • Zmiany w Programie Szczepień Ochronnych na 2015 r.
  Po wejściu w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych zmienia się Program Szczepień Ochronnych na 2015 rok.
 • SENTINEL - zintegrowany system nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego nad grypą
  Specjalnie dla Akcji informacyjnej Prof. dr hab. Lidia B. Brydak, prof. zw., wyjaśnia rolę lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy medycyny rodzinnej, w Europejskim Nadzorze nad Grypą SENTINEL.
 • Szczepienie przeciwko grypie. Profilaktyka na start
  Profilaktyka zagrożeń i chorób w okresie ciąży stanowi niezbędny warunek zachowania zdrowia matki i zdrowego startu w życie jej dziecka. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa jest troską i obowiązkiem każdego rodzica. Szczepienia przeciwko grypie z użyciem szczepionek inaktywowanych u kobiet ciężarnych są skuteczne, bezpieczne i zapobiegają zachorowaniom zarówno u matki jak i u dziecka. Zapoznaj się z opinią eksperta na temat szczepień przeciwko grypie dla kobiet w ciąży.
 • Progam Szczepień Ochronnych na 2015 r.
  Główny Inspektor Sanitarny ogłasza w formie komunikatu, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia, Program Szczepień Ochronnych na dany rok, ze szczegółowymi wskazaniami dotyczącymi stosowania poszczególnych szczepionek, wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej, przepisów prawa oraz zaleceń, w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego realizację tego programu.
  Program Szczepień Ochronnych na 2015 rok stanowi załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych.
 • Zasady skutecznej komunikacji
  Komunikowanie się ludzi to nie jest jedynie proces przekazywania (wymiany) informacji między jej uczestnikami, to coś więcej...
  Komunikacja to współpraca ludzi w zakresie porozumienia się i połączenia we wspólnym zrozumieniu, odczuwaniu czy działaniu. Człowiek ma do tego specjalne wyposażenie, które pozwala mu realizować specyficznie ludzkie cele, wychodzące daleko poza biologiczny aspekt życia. Komunikowanie się jest jednak kluczowe również wtedy, kiedy o tę ochronę życia chodzi, o stwarzanie jak najlepszego środowiska fizjologicznego do funkcjonowania.
Pokaż pełną listę